Podmínky

Plné znění obchodních podmínek naleznete na: https://client.ic.cz/podminky_ic.pdf

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na: https://client.ic.cz/formular_odstoupeni.pdf